Giới thiệu NovelTok:

NovelTok là một nền tảng dành cho tác giả sáng tác tiểu thuyết, dốc sức tìm kiếm và bồi dưỡng tác giả viết tiểu thuyết gốc Việt Nam, và tạo bầu không khí khuyến khích đổi mới, khuyến khích theo đuổi sự tiến bộ và sáng tác tiểu thuyết hay. Tác giả đã ký hợp đồng có cơ hội nhận được nhiều doanh thu phần trăm theo đõi. Ngoài ra, nền tảng còn có nhiều lợi ích như thưởng chuyên cần, thưởng quà tặng, bản quyền chuyển thể v.v và đầu tư lớn cho việc tuyên truyền các tác giả xuất sắc. NovelTok có thể giúp mọi người thỏa sức sáng tạo và kiếm được thù lao nhanh nhất.

Đối tượng:

Tất cả các tác giả ký hợp đồng độc quyền với NovelTok.Thời gian thực hành: ngày 1 tháng 5 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020

Chế độ ký hợp đồng:

Ký hợp đồng nhận phần trăm doanh thu: Tác phẩm được ký độc quyền với NovelTok, tác giả có thể nhận 50% doanh thu.
Ký hợp đồng mua đứt tác phẩm: Tác giả ký hợp đồng bán đứt tác phẩm đã hoàn thành với NovelTok có thể nhận được phí bán đứt tác phẩm. Tác giả ký hợp đồng bán tác phẩm chưa hoàn thành, phần đã hoàn thành có thể tính phí mua đứt, và nhuận bút phần bài viết tiếp sẽ được tính theo chữ.
Ký hợp đồng nhuận bút tính theo chữ và phần trăm doanh thu: Tác phẩm được ký độc quyền với NovelTok, tác giả có thể nhận nhuận bút tính theo chữ và nhận 50% doanh thu.

Yêu cầu ký hợp đồng:

Ký hợp đồng nhận phần trăm doanh thu: Bạn đăng tải lên NovelTok đủ 10.000 chữ thì có thể ký hợp đồng.
Ký hợp đồng mua đứt tác phẩm: Đối với các tác phẩm đã hoàn thành nhưng chưa ký kết hợp đồng với bất kỳ nền tảng nào, sau khi xem xét và phê duyệt, bạn có thể ký hợp đồng bán đứt tác phẩm.
Ký hợp đồng nhận nhuận bút tính theo chữ và phần trăm doanh thu: Bạn dựa theo yêu cầu của biên tập viên sáng tác, sau khi viết đến 10.000 chữ thì có thể ký hợp đồng.
(Giải thích: Đối với tác phẩm chưa hoàn thành mà tác giả tự sáng tác, nếu tác giả theo yêu cầu sửa phần đã hoàn thành, thì phần viết tiếp có cơ hội đổi chế độ ký thành nhận nhuận bút tính theo chữ và phần trăm doanh thu.)
  • Bản quyền của các tác phẩm phải được đảm bảo hoàn chỉnh từ khi ký cho đến hết quá trình sáng tác tiếp theo, không liên quan đến đạo văn và viết lung tung, bạn sẽ bị khấu trừ tất cả lợi nhuận; nếu gây ra tổn thất nghiêm trọng, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm.

Chế độ sáng tác:

Sáng tác tự do: nhận phần trăm doanh thu, các tác giả sáng tác một cách tự do, chỉ không vi phạm luật pháp và quy định thì không giới hạn thể loại và số lượng chữ.
Sáng tác theo tiêu đề bên NovelTok: Nhận nhuận bút tính theo chữ + 50% doanh thu.
Sáng tác theo yêu cầu của biên tập viên: Nhận nhuận bút tính theo chữ + 50% doanh thu.

Kế hoạch chuyên cần:

Kế hoạch chuyên cần của NovelTok cam kết mang lại lợi ích phong phú cho các tác giả và cung cấp một bến cảng yên tâm cho mỗi tác giả chăm chỉ; sáng tác là một quá trình tích lũy, và siêng năng là một yếu tố không thể thiếu được, tích lũy nhiều mới có thể tạo lên giá trị lớn.

Đối tượng kế hoạch chuyên cần:

Tất cả các tác giả ký hợp đồng độc quyền với NovelTok.

Kỳ thống kê chuyên cần:

Mỗi tháng (0:00 ngày mùng 1 mỗi tháng đến 23:59 vào ngày cuối cùng của tháng)

Yêu cầu chuyên cần:

Chuyên cần cấp độ một: Các tác phẩm được ký hợp đồng sáng tác tự do, sau khi ký hợp đồng, cập nhật hàng ngày ≥ 2.000 chữ, cập nhật hàng tháng ≥ 60.000 chữ, và ngày nghỉ không nhiều hơn 5 ngày, ngày nghỉ liên tục không nhiều hơn 3 ngày, bạn sẽ có thể nhận được thưởng chuyên cần 600.000 VNĐ/tháng.
Chuyên cần cấp độ hai: Tác phẩm sáng tác theo tiêu đề, sau khi ký hợp đồng, cập nhật hàng ngày là ≥ 2.000 chữ, cập nhật hàng tháng là ≥ 80.000 chữ, và ngày nghỉ không nhiều hơn 3 ngày, ngày nghỉ liên tục không nhiều hơn 2 ngày, bạn sẽ có thể nhận được thưởng chuyên cần 1.200.000 VNĐ/tháng.
Chuyên cần cấp độ ba: Sáng tác theo yêu cầu của biên tập viên, sau khi ký hợp đồng, cập nhật hàng ngày là ≥ 3.000 chữ, cập nhật hàng tháng là ≥ 100.000 chữ, và ngày nghỉ không nhiều hơn 3 ngày, ngày nghỉ liên tục không nhiều hơn 2 ngày, bạn sẽ có thể nhận được thưởng chuyên cần 1.500.000 VNĐ/tháng.
Trong kỳ thống kê, số lượng chữ được cập nhật hàng ngày (0:00 ~ 23:59) của các tác phẩm đã ký hợp đồng đạt đến mức tương ứng, và không vi phạm các yêu cầu liên quan, thì bạn nhận được thưởng chuyên cần. (Các lợi ích trên được tính theo tháng. Các tác phẩm phải là tác phẩm đã ký hợp đồng và không được đạo văn, viết lung tung, vi phạm luật pháp và quy định v.v)

Yêu cầu cập nhật:

Số chữ được cập nhật trong một chương không được ít hơn 1.000 chữ, và phải là 1.000-3.500 chữ. Tốt nhất mỗi chương 1.500-2.200 chữ, và số chữ mỗi chương nên bằng nhau, không được quá ít hoặc quá nhiều.

Lợi ích mới, bất ngờ mới

Phần trăm tiền thưởng:Sau khi chức năng thưởng tác phẩm đã ký được bật, tác giả có thể nhận được “thưởng” từ người đọc. Tác giả nhận 60% tiền thưởng, thù lao này sẽ thuộc sở hữu của tác giả sau khi khấu trừ chi phí, và được thanh toán với nhuận bút.

Hoạt động nền tảng:Nền tảng sẽ tổ chức các hoạt đồng theo thời gian không cố định, ví dụ như cuộc thi viết tiểu thuyết v.v, tác giả sẽ có cơ hội nhận giải thưởng trong cuộc thi.

Mail gửi:

noveltok.editor@gmail.com

Những vấn đề cần chú ý:

Để bảo vệ quyền và lợi ích của các tác giả NovelTok và duy trì bầu không khí sáng tác tự do, nghiêm ngặt, các hành vi sau đây sẽ bị coi là vi phạm quy định nền tảng:
  • 1. Tác phẩm đã ký hợp đồng vi phạm quy định quốc gia;
  • 2. Tác phẩm đã ký hợp đồng có hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp như tác phẩm là đạo văn, ác ý viết lung tung, ác ý chiếm dụng các bản thảo cũ, ác ý lặp lại các chương v.v;
  • 3. Trong thời hạn hợp đồng, tự ý ủy quyền bản quyền cho bên khác sử dụng khi chưa được NovelTok đồng ý;
  • 4. Vi phạm thỏa thuận bảo mật và tiết lộ chi tiết hợp đồng cho người khác;
  • 5. Ác ý nói xấu nền tảng và nhân viên nền tảng.

Nếu có bất kỳ hành vi nào ở trên, nền tảng sẽ hủy lợi ích tháng ấy hoặc tất cả các khoản thù lao. Nếu trường hợp gây ra tổn thất nghiêm trọng, nền tảng sẽ giữ quyền truy cứu trách nhiệm.

“Quyền lợi của tác giả NovelTok (Thử thực hành)” sẽ được thực hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2020. NovelTok có quyền giải thích cuối cùng, và có quyền sửa đổi nội dung lợi ích này và phương thức cụ thể.

Lưu ý: Một tác phẩm nếu không cập nhật liên tục hơn 15 ngày mà không có lý do, sẽ không còn nhận được tất cả các lợi ích trong năm 2020.Để việc nạp xu đơn giản hơn và hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu cảu độc giả và tác giả. VÌ vậy, sắp tới sẽ có các phương thức nạp xu mới và đều phải thông qua 1 bên thứ 3, có tính phí thủ tục. Cho nên, từ ngày 1 tháng 7, tất cả doanh thu từ "tiền thưởng" sẽ trừ 30% phí thanh toán, số phần trăm còn lại sẽ được chia theo như thỏa thuận ban đầu.